Frank Tetauer - Úsměvy a kordy

Frank Tetauer - Úsměvy a kordy

Jest již tomu řada let, co praděd pana Tadeáše na panství zdejším usaditi se ráčil a svou tvrz tu postaviti kázal. I nazváno toto sídlo bylo Holovousy, neb tento udatný rytíř vzhledu svého dbal vždy pečlivě a vousy od lazebníka každý den holiti si dával. Pan Tadeáš řečený Vydra, v lovu ryb nad míru obratný a mrštný, bradu od mládí nechával si zarůst vousem mužným. I on však, stejně jako slavný předek jeho, jest člověkem živým, s myslí veselou a povahou přívětivou. Své panství spravuje moudře a s rozvahou; krom jiného polední svah pod svou tvrzí révou vinou osázeti dal a v městečku Chytrově nový pivovar postaviti nechal, ač tímto činem bratry premonstráty zle proti sobě popudil.

Svým poddaným vždy tvář přívětivou ukazoval, jejich strasti a bolesti znal a pochopení pro ně měl, třebaže se i nad panem Tadeášem několikráte stáhly černé mraky smutku a hoře. Zejména když žena jeho Zuzana pozemský svět tento opustila záhy, zanechavši mu zde dvě malé dcery. O svátku Nanebevzetí Panny Marie bude tomu již deset let, leč urozený pan rytíř ženu novou dosud si nevybral, ač společnost kol sebe má rád a ji vítá.

Své dcery vychovával vždy dle nejlepšího svědomí – snad více svobodomyslné a tvrdohlavé zdají se býti, trochu rozmarné a malinko svéhlavé; leč to vše k mladým dámám dozajista patří. A jsou-li tyto dámy navíc i půvabné stejně jako holovousé slečny, je jim předem odpuštěno.

I stalo se jednoho letní dne, že osud, ten nevyzpytatelný hráč s lidskými životy, zavál na panství pana Tadeáše dva mladé šlechtice …

 

Obsazení: Jaroslav Lyčka, Jaroslav Vrzal, Michal Weber, Štěpán Rendla, Martin Šostý, Ján Harmančín, Josef Kulig, Jana Šosta, Petra Švrčinová, Taťána Němcová, Jana Čerňavová, Kateřina Procházková

Režie: Drahomíra Podroužková

premiéra dne 24.4. 1999

Fotogalerie:  Úsměvy a kordy


Kontakt

Divadlo u Lípy

Korespondenční adresa:
Divadlo U Lípy, z.s.
Bastlova 1021/36
700 30 Ostrava – Zábřeh
IČ : 49593544


Jana Čerňavová, předseda +420 608 724 766
Martin Šostý technika +420 739 252 915